Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

10:00 do 11:30 sati u ulici Kurta Schorka
12:00 do 13:00 sati na M-18 Bijambare
22:30 do 24:00 sati u ulici Obala Kulina bana

KISELJAK

19:00 do 21:00 sati Višnjica Polje
21:15 do 23:15 sati Lug
00:00 do 01:30 sati Gromiljak
01:45 do 03:00 sati ulica Kralja Tomislava

KREŠEVO

10:00 do 12:00 sati Rakova Noga
16:30 do 19:00 sati Volujak

FOJNICA

07:30 do 09:30 sati Polje Ostružnica
10:00 do 12:00 sati Nadbare
12:30 do 14:30 sati ulica Bosanska

BUSOVAČA

15:00 do 16:00 sati Kaonik (stari most)
16:00 do 17:30 sati Tisovačka cesta
17:30 do 18:30 sati Oselište
19:00 do 20:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob. KIM
20:00 do 21:30 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob.Penelopa)

VITEZ

18:00 do 20:00 sati R-441 Počulica
20:00 do 22:00 sati M-5 Šantići
23:00 do 00:00 sati R-440 Bila
00:00 do 01:00 sati ulica Kralja Tvrtka

NOVI TRAVNIK

18:30 do 20:00 sati M-16.4 Ratanjska
20:30 do 22:00 sati M-16.4 Rankovići
22:30 do 24:00 sati M-16.4 Bučići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Kalibunar
12:00 do 14:00 sati Šehida
17:00 do 19:00 sati Dolac na Lašvi
20:00 do 21:30 sati Donje Putićevo (Metabo)

BUGOJNO

18:00 do 19:30 sati ulica Armije BiH
20:00 do 21:30 sati Bugojno- Donji Vakuf, Čauplije
22:00 do 23:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi
00:00 do 01:30 sati ulica Slobode

DONJI VAKUF

08:30 do 09:30 sati ulica Titova
11:00 do 12:30 sati Rujanci
16:00 do 17:00 sati Prusac
18:00 do 19:00 sati Nova Travnička

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

01:00 do 02:00 sati Trnovača
08:00 do 09:00 sati ulica Vrbaska
11:00 do 12:00 sati Jagnjid
14:00 do 15:00 sati Dražev Dolac
20:00 do 21:00 sati Ploča
23:00 do 00:00 sati ulica Bistrička cesta

JAJCE

17:30 do 19:30 sati M-16 Podmilačje
20:00 do 21:30 sati M-16 Lučina
21:45 do 23:30 sati M-16 Zastinje

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

10:00 do 11:30 sati u ulici Kurta Schorka
12:00 do 13:00 sati na M-18 Bijambare
22:30 do 24:00 sati u ulici Obala Kulina bana

KISELJAK

19:00 do 21:00 sati Višnjica Polje
21:15 do 23:15 sati Lug
00:00 do 01:30 sati Gromiljak
01:45 do 03:00 sati ulica Kralja Tomislava

KREŠEVO

10:00 do 12:00 sati Rakova Noga
16:30 do 19:00 sati Volujak

FOJNICA

07:30 do 09:30 sati Polje Ostružnica
10:00 do 12:00 sati Nadbare
12:30 do 14:30 sati ulica Bosanska

BUSOVAČA

15:00 do 16:00 sati Kaonik (stari most)
16:00 do 17:30 sati Tisovačka cesta
17:30 do 18:30 sati Oselište
19:00 do 20:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob. KIM
20:00 do 21:30 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob.Penelopa)

VITEZ

18:00 do 20:00 sati R-441 Počulica
20:00 do 22:00 sati M-5 Šantići
23:00 do 00:00 sati R-440 Bila
00:00 do 01:00 sati ulica Kralja Tvrtka

NOVI TRAVNIK

18:30 do 20:00 sati M-16.4 Ratanjska
20:30 do 22:00 sati M-16.4 Rankovići
22:30 do 24:00 sati M-16.4 Bučići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Kalibunar
12:00 do 14:00 sati Šehida
17:00 do 19:00 sati Dolac na Lašvi
20:00 do 21:30 sati Donje Putićevo (Metabo)

BUGOJNO

18:00 do 19:30 sati ulica Armije BiH
20:00 do 21:30 sati Bugojno- Donji Vakuf, Čauplije
22:00 do 23:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi
00:00 do 01:30 sati ulica Slobode

DONJI VAKUF

08:30 do 09:30 sati ulica Titova
11:00 do 12:30 sati Rujanci
16:00 do 17:00 sati Prusac
18:00 do 19:00 sati Nova Travnička

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

01:00 do 02:00 sati Trnovača
08:00 do 09:00 sati ulica Vrbaska
11:00 do 12:00 sati Jagnjid
14:00 do 15:00 sati Dražev Dolac
20:00 do 21:00 sati Ploča
23:00 do 00:00 sati ulica Bistrička cesta

JAJCE

17:30 do 19:30 sati M-16 Podmilačje
20:00 do 21:30 sati M-16 Lučina
21:45 do 23:30 sati M-16 Zastinje

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17