Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:00 sati ul. Zagrebačka
10:00 do 11:00 sati M-17 Pazarić
13:30 do 14:30 sati ul. Safeta Zajke, Rajlovac
21:00 do 22:00 sati ul. Alipašina

KISELJAK

19:00 do 21:00 sati Han Ploča
21:15 do 23:15 sati Draževići
00:00 do 01:30 sati Duhri
01:45 do 03:00 sati ul. Kralja Tomislava

KREŠEVO

09:00 do 11:30 sati Rakova Noga
16:00 do 18:30 sati Resnik

FOJNICA

07:30 do 09:30 sati ul. Bosanska
10:00 do 12:00 sati Gojevići
12:30 do 14:30 sati Polje Ostružnica

BUSOVAČA

16:00 do 17:30 sati Gavrine kuće Kaonik
17:30 do 19:00 sati Polje.
19:30 do 21:00 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ugost.objekta „Penelopa“)
21:00 do 22:30 sati ul. N.Š. Zrinskog (kod ugost.objekta „Kim“)

VITEZ

18:00 do 20:00 sati M-5 Bila
20:00 do 22:00 sati R-441 Počulica
23:00 do 24:00 sati Divjak
24:00 do 01:00 sati ul. Lašvanska

NOVI TRAVNIK

17:00 do 18:30 sati M-16.4 Margetići
19:00 do 20:30 sati M-16.4 V.Dom
21:30 do 23:00 sati M-16.4 Stojkovići
23:00 do 01:00 sati M-16.4 Bučići.

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Kalibunar.
12:00 do 14:00 sati Dolac na Lašvi
16:30 do 18:30 sati Kanare
20:00 do 21:30 sati Turbe

BUGOJNO

18:00 do 19:30 sati Kopčić
20:00 do 21:30 sati ul. Rostovska
22:00 do 23:30 sati naselje Čaušlije
00:00 do 01:30 sati naselje Gračanica

DONJI VAKUF

09:15 do 10:15 sati Titova
12:00 do 13:00 sati Komar
18:30 do 19:30 sati Rujanci
21:00 do 22:00 sati Oborci

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

02:00 do 03:00 sati Trnovača
09:00 do 10:00 sati Duratbegović Dolac
11:00 do 12:00 sati ulica Vrbaska (Dadić promet)
15:00 do 17:00 sati ul. Vrbaska (BINGO)
20:00 do 21:00 sati Potrlica

JAJCE

09:00 do 11:00 sati M-16 Podmilačje
11:30 do 13:30 sati M-5 Skela

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:00 sati ul. Zagrebačka
10:00 do 11:00 sati M-17 Pazarić
13:30 do 14:30 sati ul. Safeta Zajke, Rajlovac
21:00 do 22:00 sati ul. Alipašina

KISELJAK

19:00 do 21:00 sati Han Ploča
21:15 do 23:15 sati Draževići
00:00 do 01:30 sati Duhri
01:45 do 03:00 sati ul. Kralja Tomislava

KREŠEVO

09:00 do 11:30 sati Rakova Noga
16:00 do 18:30 sati Resnik

FOJNICA

07:30 do 09:30 sati ul. Bosanska
10:00 do 12:00 sati Gojevići
12:30 do 14:30 sati Polje Ostružnica

BUSOVAČA

16:00 do 17:30 sati Gavrine kuće Kaonik
17:30 do 19:00 sati Polje.
19:30 do 21:00 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ugost.objekta „Penelopa“)
21:00 do 22:30 sati ul. N.Š. Zrinskog (kod ugost.objekta „Kim“)

VITEZ

18:00 do 20:00 sati M-5 Bila
20:00 do 22:00 sati R-441 Počulica
23:00 do 24:00 sati Divjak
24:00 do 01:00 sati ul. Lašvanska

NOVI TRAVNIK

17:00 do 18:30 sati M-16.4 Margetići
19:00 do 20:30 sati M-16.4 V.Dom
21:30 do 23:00 sati M-16.4 Stojkovići
23:00 do 01:00 sati M-16.4 Bučići.

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Kalibunar.
12:00 do 14:00 sati Dolac na Lašvi
16:30 do 18:30 sati Kanare
20:00 do 21:30 sati Turbe

BUGOJNO

18:00 do 19:30 sati Kopčić
20:00 do 21:30 sati ul. Rostovska
22:00 do 23:30 sati naselje Čaušlije
00:00 do 01:30 sati naselje Gračanica

DONJI VAKUF

09:15 do 10:15 sati Titova
12:00 do 13:00 sati Komar
18:30 do 19:30 sati Rujanci
21:00 do 22:00 sati Oborci

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

02:00 do 03:00 sati Trnovača
09:00 do 10:00 sati Duratbegović Dolac
11:00 do 12:00 sati ulica Vrbaska (Dadić promet)
15:00 do 17:00 sati ul. Vrbaska (BINGO)
20:00 do 21:00 sati Potrlica

JAJCE

09:00 do 11:00 sati M-16 Podmilačje
11:30 do 13:30 sati M-5 Skela

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17