Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:00 sati Lapišnica-Bentbaša
10:30 do 11:30 sati Zmaja od Bosne
11:00 do 12:00 sati ul. Igmanska
21:30 do 22:30 sati ul. Zmaja od Bosne

KISELJAK

08:30 do 10:15 sati Jehovac
11:00 do 13:00 sati Gromiljak
13:30 do 15:30 sati Višnjica Polje.

KREŠEVO

10:00 do 12:30 sati Resnik
17:30 do 20:00 sati Rakova Noga.

BUSOVAČA

09:00 do 10:30 sati Tisovačka cesta
10:30 do 12:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
12:30 do 14:00 sati Gavrine kućež
14:00 do 15:30 sati Kaonika (kod tehničkog pregleda „Next“).

VITEZ

15:00 do 17:00 sati ul. Lašvanska
17:00 do 19:00 sati M-5 Ahmići
20:00 do 21:00 sati R-441 Počulica
21:00 do 22:00 sati R-440 Zabilje.

NOVI TRAVNIK

08:00 do 09:00 sati M-16.4 Margetić
09:30 do 11:00 sati R-439 Rastovci
12:00 do 13:30 sati M-16.4 Bučići
14:00 do 15:00 sati ul. Kalinska.

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Han Bila
12:00 do 14:00 sati Lager
16:30 do 18:30 sati Nova Bila
20:00 do 21:30 sati Dolac na Lašvi.

BUGOJNO

15:00 do 16:30 sati ul.Slobode
17:00 do 18:30 sati naselje Lug
19:00 do 20:30 sati naselje Zlavast
21:00 do 22:30 sati Poriče.

DONJI VAKUF

07:30 do 08:30 sati Oborci
10:30 do 11:30 sati Komar
17:30 do 18:30 sati Babin Potok
20:30 do 21:30 sati Titova.

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

01:00 do 02:00 sati Dražev Dolac
11:00 do 12:00 sati Trnovača
14:00 do 16:00 sati ul. Vrbaska (autobuska stanica)
19:00 do 20:00 sati Ploča
23:00 do 00:00 sati ul. Vrbaska (Dadić promet).

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:00 sati Lapišnica-Bentbaša
10:30 do 11:30 sati Zmaja od Bosne
11:00 do 12:00 sati ul. Igmanska
21:30 do 22:30 sati ul. Zmaja od Bosne

KISELJAK

08:30 do 10:15 sati Jehovac
11:00 do 13:00 sati Gromiljak
13:30 do 15:30 sati Višnjica Polje.

KREŠEVO

10:00 do 12:30 sati Resnik
17:30 do 20:00 sati Rakova Noga.

BUSOVAČA

09:00 do 10:30 sati Tisovačka cesta
10:30 do 12:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
12:30 do 14:00 sati Gavrine kućež
14:00 do 15:30 sati Kaonika (kod tehničkog pregleda „Next“).

VITEZ

15:00 do 17:00 sati ul. Lašvanska
17:00 do 19:00 sati M-5 Ahmići
20:00 do 21:00 sati R-441 Počulica
21:00 do 22:00 sati R-440 Zabilje.

NOVI TRAVNIK

08:00 do 09:00 sati M-16.4 Margetić
09:30 do 11:00 sati R-439 Rastovci
12:00 do 13:30 sati M-16.4 Bučići
14:00 do 15:00 sati ul. Kalinska.

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Han Bila
12:00 do 14:00 sati Lager
16:30 do 18:30 sati Nova Bila
20:00 do 21:30 sati Dolac na Lašvi.

BUGOJNO

15:00 do 16:30 sati ul.Slobode
17:00 do 18:30 sati naselje Lug
19:00 do 20:30 sati naselje Zlavast
21:00 do 22:30 sati Poriče.

DONJI VAKUF

07:30 do 08:30 sati Oborci
10:30 do 11:30 sati Komar
17:30 do 18:30 sati Babin Potok
20:30 do 21:30 sati Titova.

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

01:00 do 02:00 sati Dražev Dolac
11:00 do 12:00 sati Trnovača
14:00 do 16:00 sati ul. Vrbaska (autobuska stanica)
19:00 do 20:00 sati Ploča
23:00 do 00:00 sati ul. Vrbaska (Dadić promet).

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17