Agencija za statistiku

Agencija-za-statistiku-BiH-2-696x450-1.png

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u suradnji s entitetskim zavodima za statistiku, provodi prvi put u punom obujmu istraživanje o prihodima i uvjetima života građana Bosne i Hercegovine (SILC).

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isklјučenosti, materijalnoj deprivaciji, socio-ekonomskim karakteristikama pojedinaca i uvjetima života.

Prikupljeni podaci koristit će se za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na razini Bosne i Hercegovine i entiteta. Budući da je realizacija ankete usklađena sa Eurostatovom metodologijom, podaci će takođe biti i međunarodno usporedivi.

Za potrebe ovog istraživanja, anketa se provodi na području cijele Bosne i Hercegovine na reprezentativnom uzorku slučajno odabranih domaćinstava u periodu svibanj-srpanj . Anketu će provoditi ovlašteni i educirani anketari, angažirani od službenih statističkih institucija u BiH. 

Statističke institucije Bosne i Hercegovine garantiraju da će u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti.

artinfo.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Agencija za statistiku

Agencija-za-statistiku-BiH-2-696x450-1.png

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u suradnji s entitetskim zavodima za statistiku, provodi prvi put u punom obujmu istraživanje o prihodima i uvjetima života građana Bosne i Hercegovine (SILC).

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isklјučenosti, materijalnoj deprivaciji, socio-ekonomskim karakteristikama pojedinaca i uvjetima života.

Prikupljeni podaci koristit će se za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na razini Bosne i Hercegovine i entiteta. Budući da je realizacija ankete usklađena sa Eurostatovom metodologijom, podaci će takođe biti i međunarodno usporedivi.

Za potrebe ovog istraživanja, anketa se provodi na području cijele Bosne i Hercegovine na reprezentativnom uzorku slučajno odabranih domaćinstava u periodu svibanj-srpanj . Anketu će provoditi ovlašteni i educirani anketari, angažirani od službenih statističkih institucija u BiH. 

Statističke institucije Bosne i Hercegovine garantiraju da će u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti.

artinfo.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17