Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:00 sati u ulici Put Mladih Muslimana, Bistrik
10:30 do 11:30 sati u ulici Bojnička
11:00 do 12:00 sati na M-18 Gora-Srednje
20:00 do 21:00 sati na M-17 Donji Hadžići
22:00 do 00:30 sati u ulici Maršala Tita

KISELJAK

08:30 do 10:15 sati Lug
11:00 do 13:00 sati ulica Kralja Tomislava
13:30 do 15:30 sati Gromiljak

KREŠEVO

10:00 do 12:30 sati Rakova Noga
15:00 do 17:30 sati Volujak (nova cesta)

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati ulica Bosanska
10:30 do 12:30 sati Ostružnica Polje
12:40 do 14:40 sati Nadbare

BUSOVAČA

16:00 do 17:30 sati Gavrine kuće
17:30 do 19:00 sati Polje
19:30 do 21:00 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob.Penelopa)
21:00 do 22:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)

VITEZ

15:00 do 17:00 sati lokalna cesta Krčevine PC 96 II
17:00 do 19:00 sati lokalna cesta, Divjak
20:00 do 21:00 sati M-5 Ahmići
21:00 do 22:00 sati ulica Hrvatske mladeži

NOVI TRAVNIK

09:00 do 10:00 sati M-16.4 Margetići
11:00 do 12:00 sati M-16.4 Nević Polje
17:30 do 19:00 sati M-16.4 Stojkovići
20:30 do 22:00 sati M-16.4 Bučići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Šehida
12:00 do 14:00 sati dolac na Lašvi
16:30 do 18:30 sati Kalibunar
20:00 do 21:30 sati Nova Bila

BUGOJNO

13:00 do 14:30 sati ulica Armije BiH (škola)
15:00 do 16:30 sati ulica Slobode
17:00 do 18:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije
19:00 do 20:30 sati Bugojno-Gorni Vakuf/Uskoplje, Zlavast

DONJI VAKUF

07:30 do 08:30 sati ulica Titova
09:00 do 10:00 sati ulica 770 Slbbr.
19:00 do 20:00 sati Komar
21:30 do 22:30 sati Torlakovac

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

02:00 do 03:00 sati Dražev Dolac
07:00 do 08:00 sati ulica Vrbaska (vatrogasni dom)
15:00 do 16:00 sati Potrlica
19:00 do 20:00 sati ulica Vrbaska (aut.stanica)
22:00 do 00:00 sati Ploča

JAJCE

09:00 do 10:15 sati R-413b Kuprešani
10:30 do 11:30 sati R-413b Divičani
12:00 do 13:45 sati M-16 Podmilačje

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:00 sati u ulici Put Mladih Muslimana, Bistrik
10:30 do 11:30 sati u ulici Bojnička
11:00 do 12:00 sati na M-18 Gora-Srednje
20:00 do 21:00 sati na M-17 Donji Hadžići
22:00 do 00:30 sati u ulici Maršala Tita

KISELJAK

08:30 do 10:15 sati Lug
11:00 do 13:00 sati ulica Kralja Tomislava
13:30 do 15:30 sati Gromiljak

KREŠEVO

10:00 do 12:30 sati Rakova Noga
15:00 do 17:30 sati Volujak (nova cesta)

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati ulica Bosanska
10:30 do 12:30 sati Ostružnica Polje
12:40 do 14:40 sati Nadbare

BUSOVAČA

16:00 do 17:30 sati Gavrine kuće
17:30 do 19:00 sati Polje
19:30 do 21:00 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob.Penelopa)
21:00 do 22:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)

VITEZ

15:00 do 17:00 sati lokalna cesta Krčevine PC 96 II
17:00 do 19:00 sati lokalna cesta, Divjak
20:00 do 21:00 sati M-5 Ahmići
21:00 do 22:00 sati ulica Hrvatske mladeži

NOVI TRAVNIK

09:00 do 10:00 sati M-16.4 Margetići
11:00 do 12:00 sati M-16.4 Nević Polje
17:30 do 19:00 sati M-16.4 Stojkovići
20:30 do 22:00 sati M-16.4 Bučići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Šehida
12:00 do 14:00 sati dolac na Lašvi
16:30 do 18:30 sati Kalibunar
20:00 do 21:30 sati Nova Bila

BUGOJNO

13:00 do 14:30 sati ulica Armije BiH (škola)
15:00 do 16:30 sati ulica Slobode
17:00 do 18:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije
19:00 do 20:30 sati Bugojno-Gorni Vakuf/Uskoplje, Zlavast

DONJI VAKUF

07:30 do 08:30 sati ulica Titova
09:00 do 10:00 sati ulica 770 Slbbr.
19:00 do 20:00 sati Komar
21:30 do 22:30 sati Torlakovac

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

02:00 do 03:00 sati Dražev Dolac
07:00 do 08:00 sati ulica Vrbaska (vatrogasni dom)
15:00 do 16:00 sati Potrlica
19:00 do 20:00 sati ulica Vrbaska (aut.stanica)
22:00 do 00:00 sati Ploča

JAJCE

09:00 do 10:15 sati R-413b Kuprešani
10:30 do 11:30 sati R-413b Divičani
12:00 do 13:45 sati M-16 Podmilačje

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17