Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 11:00 sati na M-17 Plandište
10:30 do 11:30 sati u ulici Kurta Schorka
11:00 do 12:00 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića
22:30 do 24:00 sati u ulici Zmaja od Bosne

KISELJAK

08:30 do 10:15 sati Han Ploča
11:00 do 13:00 sati Duhri
13:30 do 15:30 sati Jehovac

KREŠEVO

10:00 do 12:00 sati Alagići
15:00 do 17:30 sati Resnik

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati Nadbare
10:30 do 12:30 sati Pločari Polje
12:40 do 14:40 sati ulica Bosanska

BUSOVAČA

17:00 do 18:00 sati Kaonik (stari most)
18:00 do 19:30 sati Gavrine kuće
20:00 do 22:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanja za naselje Luka)
22:30 do 00:00 sati Kaćuni (lokalna cesta)
00:00 do 01:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)

VITEZ

07:00 do 09:00 sati R-440 Bila
09:00 do 11:00 sati M-5 Ahmići
12:00 do 13:00 sati lokalna cesta, Divjak
13:00 do 14:00 sati R-440 Zabilje

NOVI TRAVNIK

08:00 do 09:00 sati M-16.4 Margetići
09:30 do 10:30 sati R-439 Rastovci
23:30 do 00:30 sati M-16.4 Bučići
01:00 do 02:00 sati M-16.4 Stojkovići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Han Bila
12:00 do 14:00 sati Mehurić
16:30 do 18:30 sati Turbe
20:00 do 21:30 sati Dolac na Lašvi

BUGOJNO

11:00 do 12:30 sati Bugojno-Novi Travnik, prevoj Rostovo
13:00 do 14:30 sati ulica Kožarska
15:00 do 16:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
17:00 do 18:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug

DONJI VAKUF

07:15 do 08:15 sati Torlakovac
09:00 do 10:00 sati ulica Titova
17:00 do 18:00 sati N.Travnička
21:00 do 22:00 sati ulica 770 Slbbr.

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

00:00 do 01:00 sati ulica Vrbaska
09:00 do 10:00 sati Pajić Polje (škola)
15:00 do 16:00 sati Dražev Dolac
19:00 do 20:00 sati ulica Vrbaska
22:00 do 23:00 sati Humac

JAJCE

09:00 do 11:00 sati M-5 Skela
11:30 do 13:00 sati M-5 Bravnice

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 11:00 sati na M-17 Plandište
10:30 do 11:30 sati u ulici Kurta Schorka
11:00 do 12:00 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića
22:30 do 24:00 sati u ulici Zmaja od Bosne

KISELJAK

08:30 do 10:15 sati Han Ploča
11:00 do 13:00 sati Duhri
13:30 do 15:30 sati Jehovac

KREŠEVO

10:00 do 12:00 sati Alagići
15:00 do 17:30 sati Resnik

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati Nadbare
10:30 do 12:30 sati Pločari Polje
12:40 do 14:40 sati ulica Bosanska

BUSOVAČA

17:00 do 18:00 sati Kaonik (stari most)
18:00 do 19:30 sati Gavrine kuće
20:00 do 22:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanja za naselje Luka)
22:30 do 00:00 sati Kaćuni (lokalna cesta)
00:00 do 01:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)

VITEZ

07:00 do 09:00 sati R-440 Bila
09:00 do 11:00 sati M-5 Ahmići
12:00 do 13:00 sati lokalna cesta, Divjak
13:00 do 14:00 sati R-440 Zabilje

NOVI TRAVNIK

08:00 do 09:00 sati M-16.4 Margetići
09:30 do 10:30 sati R-439 Rastovci
23:30 do 00:30 sati M-16.4 Bučići
01:00 do 02:00 sati M-16.4 Stojkovići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Han Bila
12:00 do 14:00 sati Mehurić
16:30 do 18:30 sati Turbe
20:00 do 21:30 sati Dolac na Lašvi

BUGOJNO

11:00 do 12:30 sati Bugojno-Novi Travnik, prevoj Rostovo
13:00 do 14:30 sati ulica Kožarska
15:00 do 16:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
17:00 do 18:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug

DONJI VAKUF

07:15 do 08:15 sati Torlakovac
09:00 do 10:00 sati ulica Titova
17:00 do 18:00 sati N.Travnička
21:00 do 22:00 sati ulica 770 Slbbr.

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

00:00 do 01:00 sati ulica Vrbaska
09:00 do 10:00 sati Pajić Polje (škola)
15:00 do 16:00 sati Dražev Dolac
19:00 do 20:00 sati ulica Vrbaska
22:00 do 23:00 sati Humac

JAJCE

09:00 do 11:00 sati M-5 Skela
11:30 do 13:00 sati M-5 Bravnice

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17