Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:30 sati u ulici Džemala Bijedića, Ilidža
11:00 do 12:30 sati na M-5 Mostarsko raskršće-Gladno Polje
11:00 do 13:00 sati na M-18 Nišići
21:00 do 22:30 sati na R-445 Lješevo
21:30 do 22:30 sati u ulici Alipašina

KISELJAK

17:00 do 19:00 sati Han Ploča
19:45 do 21:15 sati Duhri
21:30 do 23:00 sati Jehovac
23:45 do 01:00 sati Gromiljak

KREŠEVO

09:00 do 11:00 sati Resnik
14:00 do 16:00 sati Rakova Noga

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati Ostružnica Polje
10:30 do 12:30 sati ulica Bosanska
12:40 do 14:40 sati Pločari Polje

BUSOVAČA

12:00 do 14:00 sati Kaćubi, lokalna cesta prema Silosu
14:00 do 15:00 sati Polje (aut.stajalište)
15:00 do 16:00 sati Gavrine kuće
16:00 do 17:00 sati Kaonik (kod starog mosta)
17:00 do 18:30 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)

VITEZ

15:00 do 18:00 sati M-5 Ahmići
19:00 do 22:00 sati lokalna cesta, Divjak

NOVI TRAVNIK

09:00 do 10:30 sati ulica S.Tomaševića
11:00 do 12:00 sati M-16.4 V.dom
12:30 do 13:30 sati M-16.4 Bučići
14:00 do 15:00 sati M-16.4 Stojkovići (Elektron)

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Mehurići
12:00 do 14:00 sati Han Bila
16:30 do 18:30 sati Nova Bila
20:00 do 21:30 sati Kalibunar

BUGOJNO

11:00 do 12:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
13:00 do 14:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Zlavast
15:00 do 16:30 sati ulica Armije BiH
17:00 do 18:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska

DONJI VAKUF

08:00 do 09:30 sati Torlakovac
12:00 do 13:00 sati Komar
15:00 do 16:00 sati Nova Travnička

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

08:00 do 09:30 sati Vrse
11:00 do 13:30 sati ulica Vrbaska (aut.stanica)
16:00 do 18:00 sati Humac
22:00 do 23:00 sati ulica Vrbaska (Dadić promet)

JAJCE

17:00 do 19:00 sati M-16 Lučina
19:30 do 21:30 sati M-5 Mile

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:30 sati u ulici Džemala Bijedića, Ilidža
11:00 do 12:30 sati na M-5 Mostarsko raskršće-Gladno Polje
11:00 do 13:00 sati na M-18 Nišići
21:00 do 22:30 sati na R-445 Lješevo
21:30 do 22:30 sati u ulici Alipašina

KISELJAK

17:00 do 19:00 sati Han Ploča
19:45 do 21:15 sati Duhri
21:30 do 23:00 sati Jehovac
23:45 do 01:00 sati Gromiljak

KREŠEVO

09:00 do 11:00 sati Resnik
14:00 do 16:00 sati Rakova Noga

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati Ostružnica Polje
10:30 do 12:30 sati ulica Bosanska
12:40 do 14:40 sati Pločari Polje

BUSOVAČA

12:00 do 14:00 sati Kaćubi, lokalna cesta prema Silosu
14:00 do 15:00 sati Polje (aut.stajalište)
15:00 do 16:00 sati Gavrine kuće
16:00 do 17:00 sati Kaonik (kod starog mosta)
17:00 do 18:30 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)

VITEZ

15:00 do 18:00 sati M-5 Ahmići
19:00 do 22:00 sati lokalna cesta, Divjak

NOVI TRAVNIK

09:00 do 10:30 sati ulica S.Tomaševića
11:00 do 12:00 sati M-16.4 V.dom
12:30 do 13:30 sati M-16.4 Bučići
14:00 do 15:00 sati M-16.4 Stojkovići (Elektron)

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Mehurići
12:00 do 14:00 sati Han Bila
16:30 do 18:30 sati Nova Bila
20:00 do 21:30 sati Kalibunar

BUGOJNO

11:00 do 12:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
13:00 do 14:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Zlavast
15:00 do 16:30 sati ulica Armije BiH
17:00 do 18:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska

DONJI VAKUF

08:00 do 09:30 sati Torlakovac
12:00 do 13:00 sati Komar
15:00 do 16:00 sati Nova Travnička

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

08:00 do 09:30 sati Vrse
11:00 do 13:30 sati ulica Vrbaska (aut.stanica)
16:00 do 18:00 sati Humac
22:00 do 23:00 sati ulica Vrbaska (Dadić promet)

JAJCE

17:00 do 19:00 sati M-16 Lučina
19:30 do 21:30 sati M-5 Mile

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17