Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:00 sati u ulici Put Mladih Muslimana, Bistrik
10:30 do 11:30 sati u ulici Krupska
11:00 do 12:00 sati na M-18 Hotonj
20:00 do 21:00 sati na M-18 Poturovići
21:30 do 22:30 sati u ulici Zmaja od Bosne

KISELJAK

08:30 do 10:15 sati Polje Višnjica
11:00 do 13:00 sati Duhri
13:30 do 15:30 sati Jehovac
17:00 do 19:00 sati Dugo Polje
19:45 do 21:15 sati Gromiljak
21:30 do 23:00 sati ulica Kralja Tomislava
23:45 do 01:00 sati ulica Sarajevska cesta

KREŠEVO

10:00 do 12:00 sati Resnik
14:00 do 16:00 sati Alagići

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati Gojevići
10:30 do 12:30 sati ulica Bosanska
12:40 do 14:40 sati Pločari Polje

BUSOVAČA

14:00 do 15:30 sati Bukovci
15:30 do 17:00 sati Tisovačka cesta
17:00 do 19:30 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
19:30 do 21:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM))

VITEZ

15:00 do 18:00 sati R-441 Počulica
19:00 do 22:00 sati M-5 Šantići

NOVI TRAVNIK

09:00 do 10:00 sati M-16.4 Rankovići
11:00 do 12:00 sati M-16.4 Bučići
15:30 do 17:00 sati R-439 Rastovci
18:00 do 19:30 sati M-16.4 Ratanjska

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Turbe
12:00 do 14:00 sati Karaula
16:30 do 18:00 sati Šehida
20:00 do 21:30 sati Donje Putićevo (Metabo)
23:00 do 00:00 sati Kanare

BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati ulica Armije BiH
11:00 do 12:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
15:00 do 16:30 sati ulica Kožarska
17:00 do 18:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovska
19:00 do 20:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja
21:00 do 22:30 sati ulica Slobode
23:00 do 00:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče

DONJI VAKUF

08:30 do 09:30 sati Prusac
11:00 do 12:00 sati ulica 770 Slbbr.
13:30 do 14:30 sati Babin Potok
15:30 do 16:30 sati Titova ulica

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

00:00 do 01:00 sati Pajić Polje
09:00 do 11:00 sati Humac
14:30 do 16:00 sati ulica Vrbaska
18:00 do 19:30 sati Duratbegović Dolac
20:00 do 21:30 sati ulica Vrbaska

JAJCE

17:00 do 19:00 sati M-5 Skela
19:15 do 21:15 sati M-16 Podmilačje

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:00 sati u ulici Put Mladih Muslimana, Bistrik
10:30 do 11:30 sati u ulici Krupska
11:00 do 12:00 sati na M-18 Hotonj
20:00 do 21:00 sati na M-18 Poturovići
21:30 do 22:30 sati u ulici Zmaja od Bosne

KISELJAK

08:30 do 10:15 sati Polje Višnjica
11:00 do 13:00 sati Duhri
13:30 do 15:30 sati Jehovac
17:00 do 19:00 sati Dugo Polje
19:45 do 21:15 sati Gromiljak
21:30 do 23:00 sati ulica Kralja Tomislava
23:45 do 01:00 sati ulica Sarajevska cesta

KREŠEVO

10:00 do 12:00 sati Resnik
14:00 do 16:00 sati Alagići

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati Gojevići
10:30 do 12:30 sati ulica Bosanska
12:40 do 14:40 sati Pločari Polje

BUSOVAČA

14:00 do 15:30 sati Bukovci
15:30 do 17:00 sati Tisovačka cesta
17:00 do 19:30 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
19:30 do 21:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM))

VITEZ

15:00 do 18:00 sati R-441 Počulica
19:00 do 22:00 sati M-5 Šantići

NOVI TRAVNIK

09:00 do 10:00 sati M-16.4 Rankovići
11:00 do 12:00 sati M-16.4 Bučići
15:30 do 17:00 sati R-439 Rastovci
18:00 do 19:30 sati M-16.4 Ratanjska

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Turbe
12:00 do 14:00 sati Karaula
16:30 do 18:00 sati Šehida
20:00 do 21:30 sati Donje Putićevo (Metabo)
23:00 do 00:00 sati Kanare

BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati ulica Armije BiH
11:00 do 12:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
15:00 do 16:30 sati ulica Kožarska
17:00 do 18:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovska
19:00 do 20:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja
21:00 do 22:30 sati ulica Slobode
23:00 do 00:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče

DONJI VAKUF

08:30 do 09:30 sati Prusac
11:00 do 12:00 sati ulica 770 Slbbr.
13:30 do 14:30 sati Babin Potok
15:30 do 16:30 sati Titova ulica

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

00:00 do 01:00 sati Pajić Polje
09:00 do 11:00 sati Humac
14:30 do 16:00 sati ulica Vrbaska
18:00 do 19:30 sati Duratbegović Dolac
20:00 do 21:30 sati ulica Vrbaska

JAJCE

17:00 do 19:00 sati M-5 Skela
19:15 do 21:15 sati M-16 Podmilačje

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17