Na neodređeno

dz kis zgrad

JU DOM ZDRAVLJA KISELJAK

 

Na temelju članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru KSB (službene novine KSB br 7/19), te članka 22. Statuta, ravnatelj JU Dom zdravlja Kiseljak raspisuje

JAVNI OGLAS

 ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

Članak 1.

I   Ravnatelj J.U. Dom zdravlja Kiseljak iz Kiseljaka raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos djelatnika na neodređeno vrijeme, sa probnim radom od 3 mjeseca i to za sljedeću poziciju:

 Domar – kućemajstor

Uvjeti za obavljanje poslova:

završena srednja strukovna škola III stupanj-KV ili V stupanj-VKV  raznih struka, PREDNOST imaju vodoinstalater, moler, tokar, građevinar,električar-elektroničar, POŽELJNO da ima položen ispit za vozača B kategorije,  obuku iz protupožarne zaštite,  obuku  za ložaća centralnog grijanja, da zanatlija jedne struke poznaje poslove druge dvije ili tri zanatske struke i jedna godina radnog iskustva

Opis poslova:

 • zadužen je za sve objekte,opremu,instalacije i drugu imovinu doma Zdravlja
 • brine se o čuvanju i održavanju zgrada,namještaja,opreme,instrumenata,instalacija i druge imovine DZ
 • u oblasti svoje kvalifikacije i na općoj zanatskoj razini samoinicijativno i redovno vrši preventivni pregled i nadzor o radu  i ispravnosti kompletne imovine DZ, brine se o pravovremenom poduzimanju svih investicijskih održavanja, popravki, zamjena i drugih zahvata na toj imovini, brine se o pravovremenoj nabavci za to potrebnih sreedstava, materijala i  rezervnih dijelova i o svemu tome upoznaje svoje nadređene
 • sam vrši razne popravke i zamjene na opremi, namještaju, instrumentima, instalacijama (vodovodnim,elektro,telefonskim,grijnim,kanalizacijskim), sanitarijama, stolariji te manje i dostupne građevinske zahvate i popravke na zgradama  doma Zdravlja i   isturenim  ambulantama
 • redovno vrši krečenje i moleraj unutarnjih zidova svih prostorija, manja fasadiranja na vanjskim zidovima svih zgrada,bojenje unutarnje i vanjske stolarije, namještaja, opreme i drugo
 • brine se o čuvanju,održavanju i ispravnosti aparata i hidranata za protupožarnu zaštitu, te protupožarnih sredstava u krugu svih zgrada doma Zdravlja
 • brine se o radu i ispravnosti prostorija i sustava centralnog grijanja u svim područnim zgradama i centralnoj zgradi doma Zdravlja
 • vrši loženje kotlova na čvrsto,tekuče i plinsko gorivo,kontrolu gorionika i tlaka kotlova, instalacija „forlauf“ „riklauf“, radiatora, ekspanzionih posuda
 • brine se o blagovremenoj nabavi i uskladištenju čvrstog, tekučeg i plinskog ogrijeva, te stalna kontrola razina tekučeg i plinskog ogrijeva
 • vrši redovno čišćenje kotlova i gorionika, izvlaći šljaku na zato određena mjesta a periodično čisti dimovodne cijevi i dimnjake
 • poslije završene grijne sezone obvezno je generalno čišćenje svih kotlova, gorionika, dimovodnih cijevi, dimnjaka da bi kompletni sustav centralnog grijanja bio spreman za narednu ili izvanrednu grijnu sezonu
 • iz sustava centralnog grijanja sezonski ispušta zamućenu vodu i odmah ulijeva svježu i čistu vodu, a kod sustava central. grijanja punjenog antifrizom sezonski kontrolira njegovu koncentraciju
 • vrši sve poslove osiguranja objekata i kruga Doma Zdravlja a naročito u pogledu provale, požara, poplave i drugog
 • brine se, u koordinaciji sa spremaćicama, da su svjetla u svim objektima pogašena, česme za vodu zatvorene, vrata zaključana, prozori zatvoreni, bojleri isključeni ili preko baždarenih tajmera osigurani
 • redovno čisti i povremeno vodom pere svoju prostoriju, kotlovnice, garaže, dvorišta i pristupna mjesta, uređuje zemljišta okolo svih zgrada Doma Zdravlja, redovno šiša i sasjeca zelene ograde, održaava prilaze, staze i parkovske klupe, sadi i uzgaja cvijeće, zelenilo i druge zasade, redovno šiša travnjake, povremeno zalijeva zelene površine i cvijetnjake
 • u koordinaciji sa vozačima saniteta, brine se da na parkirna mjesta za sanitetska vozila i glavne prilaze zgradi Doma Zdravlja ne ulaze i parkiraju privatna vozila i da o tome obavjeste policiju, šefa voznog parka i ravnatelja
 • uz redovne dnevne obveze pri kraju smjene svaki domar obvezno evidentira sve poslove koje je on taj dan odradio, u posebne bilježnice registrirane od strane Ravnateljstva a koje redovno kontrolira i potpisuje prije naredne smjene glavna medicinska sestra, u koordinaciji sa šefom sektora ili Ravnateljem i uspoređuju ih sa odrađenim poslovima
 • obavlja i druge poslove i radne zadatke iz djelokruga svoga rada na zahtjev glavne medicinske sestre u koordinaciji sa šefom sektora ili Ravnateljem, samoinicijativno te na zahtjev zaposlenika Doma Zdravlja kada je to opravdano

Za svoj rad kućemajstor-domar odgovoran je  šefu sektora i Ravnatelju u koordinaciji sa glavnom medicinskom sestrom

II Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

– Da je državljanin Bosne i Hercegovine

– Da je stariji od 18 godina

– Da ima opću zdravstvenu sposobnost za vršenje poslova radnog mjesta

Potrebna dokumentacija:

Svi kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije)

 1. Prijava na javni oglas sa kontakt podacima
 2. Dokaz o položenom stručnom ispitu
 3. Svjedodžba kao dokaz o stručnoj spremi (nostrificirana svjedodžba ukoliko škola nije završena u BiH ili je svjedodžba stečena u nekoj drugoj od država, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
 4. Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu
 5. Uvjerenje o državljanstvu
 6. Izabrani kandidat je dužan u roku od 15 dana od prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti liječničko uvjerenje.
 7. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi traženu dokumentaciju iz prethodnog stavka, na poziciju će se imenovati sljedeći sa pričuvne liste uspješnih kandidata.

III  Oglas je otvoren 10 dana od dana zadnje objave javnog oglasa.

Kontakt osobe za dodatne obavijesti: Ivan Franković i Marija Kapetanović

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa će proći testiranje sukladno članku 8. . Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru KSB (službene novine KSB br 7/19) 

Sve dodatne informacije o javnom oglasu možete dobiti u J.U. Dom zdravlja Kiseljak

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 10 dana od dana objave javnog natječaja, putem pošte, preporučeno na adresu:

J.U. Dom zdravlja Kiseljak

Povjerenstvo za provođenje javnog oglasa

Ulica grada Zaprešića 1.

71250 Kiseljak

sa naznakom

„Javni  oglas za popunu radnih mjesta“

NE OTVARAJ

Nepotpune i neblagovremene prija neće se uzimati u razmatranje.

Ravnatelj J.U. Dom zdravlja Kiseljak

Dr. Nino Baban

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Na neodređeno

dz kis zgrad

JU DOM ZDRAVLJA KISELJAK

 

Na temelju članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru KSB (službene novine KSB br 7/19), te članka 22. Statuta, ravnatelj JU Dom zdravlja Kiseljak raspisuje

JAVNI OGLAS

 ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

Članak 1.

I   Ravnatelj J.U. Dom zdravlja Kiseljak iz Kiseljaka raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos djelatnika na neodređeno vrijeme, sa probnim radom od 3 mjeseca i to za sljedeću poziciju:

 Domar – kućemajstor

Uvjeti za obavljanje poslova:

završena srednja strukovna škola III stupanj-KV ili V stupanj-VKV  raznih struka, PREDNOST imaju vodoinstalater, moler, tokar, građevinar,električar-elektroničar, POŽELJNO da ima položen ispit za vozača B kategorije,  obuku iz protupožarne zaštite,  obuku  za ložaća centralnog grijanja, da zanatlija jedne struke poznaje poslove druge dvije ili tri zanatske struke i jedna godina radnog iskustva

Opis poslova:

 • zadužen je za sve objekte,opremu,instalacije i drugu imovinu doma Zdravlja
 • brine se o čuvanju i održavanju zgrada,namještaja,opreme,instrumenata,instalacija i druge imovine DZ
 • u oblasti svoje kvalifikacije i na općoj zanatskoj razini samoinicijativno i redovno vrši preventivni pregled i nadzor o radu  i ispravnosti kompletne imovine DZ, brine se o pravovremenom poduzimanju svih investicijskih održavanja, popravki, zamjena i drugih zahvata na toj imovini, brine se o pravovremenoj nabavci za to potrebnih sreedstava, materijala i  rezervnih dijelova i o svemu tome upoznaje svoje nadređene
 • sam vrši razne popravke i zamjene na opremi, namještaju, instrumentima, instalacijama (vodovodnim,elektro,telefonskim,grijnim,kanalizacijskim), sanitarijama, stolariji te manje i dostupne građevinske zahvate i popravke na zgradama  doma Zdravlja i   isturenim  ambulantama
 • redovno vrši krečenje i moleraj unutarnjih zidova svih prostorija, manja fasadiranja na vanjskim zidovima svih zgrada,bojenje unutarnje i vanjske stolarije, namještaja, opreme i drugo
 • brine se o čuvanju,održavanju i ispravnosti aparata i hidranata za protupožarnu zaštitu, te protupožarnih sredstava u krugu svih zgrada doma Zdravlja
 • brine se o radu i ispravnosti prostorija i sustava centralnog grijanja u svim područnim zgradama i centralnoj zgradi doma Zdravlja
 • vrši loženje kotlova na čvrsto,tekuče i plinsko gorivo,kontrolu gorionika i tlaka kotlova, instalacija „forlauf“ „riklauf“, radiatora, ekspanzionih posuda
 • brine se o blagovremenoj nabavi i uskladištenju čvrstog, tekučeg i plinskog ogrijeva, te stalna kontrola razina tekučeg i plinskog ogrijeva
 • vrši redovno čišćenje kotlova i gorionika, izvlaći šljaku na zato određena mjesta a periodično čisti dimovodne cijevi i dimnjake
 • poslije završene grijne sezone obvezno je generalno čišćenje svih kotlova, gorionika, dimovodnih cijevi, dimnjaka da bi kompletni sustav centralnog grijanja bio spreman za narednu ili izvanrednu grijnu sezonu
 • iz sustava centralnog grijanja sezonski ispušta zamućenu vodu i odmah ulijeva svježu i čistu vodu, a kod sustava central. grijanja punjenog antifrizom sezonski kontrolira njegovu koncentraciju
 • vrši sve poslove osiguranja objekata i kruga Doma Zdravlja a naročito u pogledu provale, požara, poplave i drugog
 • brine se, u koordinaciji sa spremaćicama, da su svjetla u svim objektima pogašena, česme za vodu zatvorene, vrata zaključana, prozori zatvoreni, bojleri isključeni ili preko baždarenih tajmera osigurani
 • redovno čisti i povremeno vodom pere svoju prostoriju, kotlovnice, garaže, dvorišta i pristupna mjesta, uređuje zemljišta okolo svih zgrada Doma Zdravlja, redovno šiša i sasjeca zelene ograde, održaava prilaze, staze i parkovske klupe, sadi i uzgaja cvijeće, zelenilo i druge zasade, redovno šiša travnjake, povremeno zalijeva zelene površine i cvijetnjake
 • u koordinaciji sa vozačima saniteta, brine se da na parkirna mjesta za sanitetska vozila i glavne prilaze zgradi Doma Zdravlja ne ulaze i parkiraju privatna vozila i da o tome obavjeste policiju, šefa voznog parka i ravnatelja
 • uz redovne dnevne obveze pri kraju smjene svaki domar obvezno evidentira sve poslove koje je on taj dan odradio, u posebne bilježnice registrirane od strane Ravnateljstva a koje redovno kontrolira i potpisuje prije naredne smjene glavna medicinska sestra, u koordinaciji sa šefom sektora ili Ravnateljem i uspoređuju ih sa odrađenim poslovima
 • obavlja i druge poslove i radne zadatke iz djelokruga svoga rada na zahtjev glavne medicinske sestre u koordinaciji sa šefom sektora ili Ravnateljem, samoinicijativno te na zahtjev zaposlenika Doma Zdravlja kada je to opravdano

Za svoj rad kućemajstor-domar odgovoran je  šefu sektora i Ravnatelju u koordinaciji sa glavnom medicinskom sestrom

II Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

– Da je državljanin Bosne i Hercegovine

– Da je stariji od 18 godina

– Da ima opću zdravstvenu sposobnost za vršenje poslova radnog mjesta

Potrebna dokumentacija:

Svi kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije)

 1. Prijava na javni oglas sa kontakt podacima
 2. Dokaz o položenom stručnom ispitu
 3. Svjedodžba kao dokaz o stručnoj spremi (nostrificirana svjedodžba ukoliko škola nije završena u BiH ili je svjedodžba stečena u nekoj drugoj od država, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
 4. Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu
 5. Uvjerenje o državljanstvu
 6. Izabrani kandidat je dužan u roku od 15 dana od prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti liječničko uvjerenje.
 7. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi traženu dokumentaciju iz prethodnog stavka, na poziciju će se imenovati sljedeći sa pričuvne liste uspješnih kandidata.

III  Oglas je otvoren 10 dana od dana zadnje objave javnog oglasa.

Kontakt osobe za dodatne obavijesti: Ivan Franković i Marija Kapetanović

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa će proći testiranje sukladno članku 8. . Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru KSB (službene novine KSB br 7/19) 

Sve dodatne informacije o javnom oglasu možete dobiti u J.U. Dom zdravlja Kiseljak

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 10 dana od dana objave javnog natječaja, putem pošte, preporučeno na adresu:

J.U. Dom zdravlja Kiseljak

Povjerenstvo za provođenje javnog oglasa

Ulica grada Zaprešića 1.

71250 Kiseljak

sa naznakom

„Javni  oglas za popunu radnih mjesta“

NE OTVARAJ

Nepotpune i neblagovremene prija neće se uzimati u razmatranje.

Ravnatelj J.U. Dom zdravlja Kiseljak

Dr. Nino Baban

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17