• Sara - Sarajevski
  • outdoormedia

Natječaj

skola kis dvoriste

Osnovna škola ''Kiseljak'' raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

Logoped, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, odnosno do 30.6.2020. godine....................1 izvršitelj

Opis poslova: 1) Individualni terapijski poslovi i to: dijagnostika i opservacija; vježbe za razvoj opće motorike tijela; vježbe auditivne i vizualne percepcije i diskriminacije; vježbe oralno-motoričke stimulacije; vježbe govornih organa; rad na razvoju receptivnog govora; poticanje i razvoj ekspresivnog govora; rad na alternativnim oblicima komunikacije. 2) Pripreme za rad: pripreme tehničkih, jezičkog i didaktičkog materijala, prikupljanje podataka iz medicinske, pedagoške i socijalne dokumentacije; izrada dosjea za svako dijete; vođenje logopedske dokumentacije; ostali poslovi po nalogu ravnatelja škole.

Uvjeti:

Kandidati moraju imati završenu visoku stručnu spremu, odnosno smjer logoped/diplomirani logoped (VII. stupanj) ili osoba sa završenim II. (drugim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (diplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistar za određenu oblast, kojim stiče 300 ECTS bodova.

Mjesto obavljanja rada je Osnovna škola „Kiseljak“ sa sjedištem na adresi: Bana Josipa Jelačića 11, Kiseljak i područna zgrada na Brnjacima s adresom Brnjaci bb, Kiseljak. Radno vrijeme je 8 (osam) sati dnevno, 5 (pet) dana u tjednu.

Kandidati trebaju dostaviti:

Prijavni obrazac (može se preuzeti na web stranici: www.os-kiseljak.ba) OVDJE
Životopis
Izvod iz matične knjige rođenih
Uvjerenje o državljanstvu
Diploma o stečenoj stručnoj spremi
Potvrda o položenom stručnom ispitu
Liječničko uvjerenje (po prijemu)
Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na natječaj, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Pismeni ispit i intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete izvršit će se sukladno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Sl.novine KSB,broj:7/19) i Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kiseljak“.

Dokumentacija koja se predaje mora biti original ili ovjerena fotokopija.

Za davanje dodatnih obavještenja kandidati se mogu javiti u tajništvo škole na broj tel: 030/877-358.

Za kandidate koji budu ispunjavali uvjete natječaja objavit će se vrijeme i mjesto održavanja pismenog ispita i intervjua na web-stranici škole: www.os-kiseljak.ba.

Literaturu za pripremanje pismenog ispita kandidati mogu pronaći na web stranici Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB, https://www.mozks-ksb.ba/Dokumenti/Index/112.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijave slati isključivo poštom na adresu s naznakom:

'Prijava na natječaj NE OTVARATI'

Osnovna škola 'Kiseljak''

Bana Josipa Jelačića 11

71250 Kiseljak.

Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se uzeti u razmatranje.

0
0
0
s2sdefault
  • Sara - Sarajevski

KALENDARBTN1OSMRTICE BTN1NATJECAJIPNT2

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2019 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17