radnici ciscenje kis

 


Potpisani su ugovori sa 16 osoba koje će naredna tri mjeseca raditi na uređenju i čišćenju općine Kiseljak. Riječ je o programu javnih radova koji za cilj ima okupiti široku društvenu zajednicu odnosno detektirati sve ekološke probleme te ih sanirati. S tim ciljem, općinska administracija je u suradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje privremeno zaposlila spomenutih 16 osoba premda je prvotno bilo osigurano 20 mjesta. Međutim, zbog nedovoljno interesa, nakon obavljenog osnovnog sistematskog pregleda njih 16 će narednih mjeseci, uz stručnu pomoć naravno, raditi na čišćenju riječnih korita, deponija smeća te svih ostalih onečišćenih područja naše općine.
Da bi barem većina takvih terena bila pokrivena, iz Općine je nedavno stigao i Javni poziv svim građanima, tvrtkama, institucijama, nevladinim udruženjima s ciljem da potencijalna mjesta za čišćenje prijave ali i da se uključe u navedene radove.

Radovi kreću ovoga tjedna a zainteresiranih kako doznajemo, već ima.Načelnik Mladen Mišurić-Ramljak, kazao je kako će se i sam priključiti programu te će svakodnevno biti na terenu kao i djelatnici Općine Kiseljak.

Program javnih radova obuhvatit će sljedeće radove:
- čišćenje korita rijeka
-krčenje šikara i zapuštenih javnih površina
-zaštita životnog okoliša i javnih površina na području općine Kiseljak s posebnim naglaskom na saniranje divljih odlagališta otpada, kao i gospodarenje otpadom u dijelu koji se odnosi na sanaciju divljih odlagališta
-radovi na održavanju čistoće: uklanjanje otpada iz okoliša ručnim putem, uklanjanje auto guma, različitih posuda opasnog karaktera (od ulja, kemikalija, plastike), ručno sakupljanje otpadaka između ulica i naselja
-radovi na čišćenju slivnih rešetki i rigola te nogostupa
-revitalizacija javnih površina, a posebice parkova oko institucija, dječjeg vrtića, osnovne škole, igrališta i drugih općinskih površina
-orezivanje, odstranjivanje slomljenih i suhih grana s drveća i ostalog biljnog raslinja na
općinskim površinama te odvoz i spaljivanje istih
-zaštita životnog okoliša i javnih površina na području općine Kiseljak s posebnim naglaskom na saniranje divljih odlagališta otpada
-sječa granja i košnja trave uz nerazvrstane ceste.

Još uvijek se možete priključiti programu kao i prijaviti lokacije divljih deponija i onečišćenih površina koje se nalaze u njihovom okruženju, kako bi Služba za civilnu zaštitu Općine Kiseljak mogla provjeriti lokaciju u planu javnih radova i eventualno uvrstiti lokaciju u plan.
Prijava treba sadržavati fotografiju i točan opis lokacije onečišćene površine i treba je proslijediti Službi za civilnu zaštitu putem e-maila: javni.radovi@opcina-kiseljak.org
Ili na VIBER broj: 063/403-538
Prijaviti možete i izravno u Službi za civilnu zaštitu općine Kiseljak, ured broj 45 u zgradi općine Kiseljak ili na broj telefona 877 822.
Više o samim aktivnostima, ekipama na terenu možete pratiti putem facebook stranice Samo Kiseljak.

 

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST

radnici ciscenje kis

 


Potpisani su ugovori sa 16 osoba koje će naredna tri mjeseca raditi na uređenju i čišćenju općine Kiseljak. Riječ je o programu javnih radova koji za cilj ima okupiti široku društvenu zajednicu odnosno detektirati sve ekološke probleme te ih sanirati. S tim ciljem, općinska administracija je u suradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje privremeno zaposlila spomenutih 16 osoba premda je prvotno bilo osigurano 20 mjesta. Međutim, zbog nedovoljno interesa, nakon obavljenog osnovnog sistematskog pregleda njih 16 će narednih mjeseci, uz stručnu pomoć naravno, raditi na čišćenju riječnih korita, deponija smeća te svih ostalih onečišćenih područja naše općine.
Da bi barem većina takvih terena bila pokrivena, iz Općine je nedavno stigao i Javni poziv svim građanima, tvrtkama, institucijama, nevladinim udruženjima s ciljem da potencijalna mjesta za čišćenje prijave ali i da se uključe u navedene radove.

Radovi kreću ovoga tjedna a zainteresiranih kako doznajemo, već ima.Načelnik Mladen Mišurić-Ramljak, kazao je kako će se i sam priključiti programu te će svakodnevno biti na terenu kao i djelatnici Općine Kiseljak.

Program javnih radova obuhvatit će sljedeće radove:
- čišćenje korita rijeka
-krčenje šikara i zapuštenih javnih površina
-zaštita životnog okoliša i javnih površina na području općine Kiseljak s posebnim naglaskom na saniranje divljih odlagališta otpada, kao i gospodarenje otpadom u dijelu koji se odnosi na sanaciju divljih odlagališta
-radovi na održavanju čistoće: uklanjanje otpada iz okoliša ručnim putem, uklanjanje auto guma, različitih posuda opasnog karaktera (od ulja, kemikalija, plastike), ručno sakupljanje otpadaka između ulica i naselja
-radovi na čišćenju slivnih rešetki i rigola te nogostupa
-revitalizacija javnih površina, a posebice parkova oko institucija, dječjeg vrtića, osnovne škole, igrališta i drugih općinskih površina
-orezivanje, odstranjivanje slomljenih i suhih grana s drveća i ostalog biljnog raslinja na
općinskim površinama te odvoz i spaljivanje istih
-zaštita životnog okoliša i javnih površina na području općine Kiseljak s posebnim naglaskom na saniranje divljih odlagališta otpada
-sječa granja i košnja trave uz nerazvrstane ceste.

Još uvijek se možete priključiti programu kao i prijaviti lokacije divljih deponija i onečišćenih površina koje se nalaze u njihovom okruženju, kako bi Služba za civilnu zaštitu Općine Kiseljak mogla provjeriti lokaciju u planu javnih radova i eventualno uvrstiti lokaciju u plan.
Prijava treba sadržavati fotografiju i točan opis lokacije onečišćene površine i treba je proslijediti Službi za civilnu zaštitu putem e-maila: javni.radovi@opcina-kiseljak.org
Ili na VIBER broj: 063/403-538
Prijaviti možete i izravno u Službi za civilnu zaštitu općine Kiseljak, ured broj 45 u zgradi općine Kiseljak ili na broj telefona 877 822.
Više o samim aktivnostima, ekipama na terenu možete pratiti putem facebook stranice Samo Kiseljak.

 

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17