ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Travnik

vlada sbk

Izvješće sa 87. sjecnie Vlade KSB

 

1.Vlada je na prijedlog Ministarstvo zdravstva i socijalne politike razmotrila i dala mišljenje na Nacrt zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava.


2.Vlada je na prijedlog Ministarstva financija donijela sljedeću odluku:

-Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona za 2021.godinu (izvršenje vlastitih prihoda SŠ „Kreševo“)


3.Vlada je na prijedlog Ministarstava gospodarstva donijela sljedeće odluke:


- Odluke o usvajanju visine boravišne takse na području Srednjobosanskog kantona.
-Odluke o otpisu i darivanju rashodovanog motornog vozila.


4.Vlada je na prijedlog Ministarstava, Uprava i Ureda donijela sljedeće odluke, dala suglasnosti i preuzela informacije:


-Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka registracije kod Porezne uprave i Federalnog zavoda za statistiku – Ured za javne nabavke.
-Odluke o davanju suglasnosti za prebacivanje predmeta nabavke sa jednog na drugog korisnika – Ured za javne nabavke.
-Odluke o izdvajanju sredstava za nabavu laptopa - Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove.
-Odluke o isknjižavanju vozila sa pripadajućim gumama iz knjigovodstvene evidencije MUP-a- Ministarstvo unutarnjih poslova.
-Odluke o izdvajanju sredstava za nabavu stalnih sredstava za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku - Ministarstvo pravosuđa i uprave.
-Suglasnost za popunu radnih mjesta - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
-Suglasnost za za nabavu računara za potrebe MUP-a - Ministarstvo unutarnjih poslova.
-Suglasnost za sklapanje ugovora o obročnoj otplati duga koncesijskih naknada - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
-Suglasnost za zaključivanje ugovora o naknadi za plaćanje računa za pritvor sa kazneno-popravnim zavodima – Ministarstvo pravosuđa i uprave.
-Suglasnost za pokretanje postupka nabavke usluga grijanja za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i prave:

a) Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke
-Suglasnost za pokretanje postupka nabavke usluga štampanja diploma – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
-Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za poslove vozača do popune radnog mjesta – Kantonalni zavod za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa.
-Suglasnost za objavljivanje javnog oglasa za popunu radnog mjesta vozača – Kantonalni zavod za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa.

5.Vlada je razmotrila i usvojila izvješća:


-Izvješće o obavljenoj unutarnjoj reviziji za drug kvartal 2021.godine – Ministarstvo financija.
-Izvješće o praćenju provođenja preporuka Odjela za unutarnju reviziju za prvi i drugi kvartal 2021.godine – Ministarstvo financija:


a) Revizija izdataka za gorivo kod MUP-a
b) Revizija transfera za novčanu pomoć braniocima i članovima njihovih obitelji kod Kantonalne uprave za branioce
c) Revizija transfera Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB kod Ministarstva zdravstva i socijalne politike
d) Revizija transfera neprofitnim organizacijama i subvencije javnim poduzećima iz Fonda za zaštitu okoliša kod Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
e) Revizija tekućih transfera drugim razinama vlast i fondovima – za utopljavanje, vodovod i kanalizacije iz Fonda za zaštitu okoliša kod Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
-Izvješće o implementaciji Gender akcionog plana SBK/KSB za 2020.godinu – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
-Izvješće o radu interresorne komisije za izradu strategije i akcionog plana za borbu protiv korupcije.

 

 

artinfo.ba

0
0
0
s2sdefault

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2021 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17