logonovi

 

btn facebook btn homebtn mobilni

×

Napomena

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Nakon Zastupničkog zasjedat će i Dom naroda Parlamenta FBiH

sjednica doma naroda foto

Lidija Bradara, predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, je za četvrtak, 19. travnja 2018. godine, sazvala 18. izvanrednu sjednicu tog Doma te predložila sljedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o financijskoj konsolidaciji gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine - skraćeni postupak,

2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju - skraćeni postupak,

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode - skraćeni postupak,

4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima - skraćeni postupak,

5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sustavima,

6. Nacrt zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine,

7. Nacrt zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine,

8. Nacrt zakona o elektronskom potpisu Federacije Bosne i Hercegovine,

9. Nacrt zakona o obveznim osiguranjima u prometu,

10. Odluka o utvrđivanju Privremenih smjernica Politike za provođenje energijske efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine,

11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na lzmjene i dopune (Rebalans) Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2017.godinu (konsolidirani), lzmjene i dopune Financijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2017. godinu (Rebalans) - (Anex I.) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2017.godinu,

12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izvješća o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,

13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Rebalans financijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2017 . godinu,

14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Plan rada i razvitka Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2017 . godinu,

15. lnformacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju Bloka 7- 450 MW u TE Tuzla investitora Javno poduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

- Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole investitoru JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo,

- Završna informacija o izboru Projektnog partnera za izgradnju bloka 7-450 MW u TE "Tuzla" sa Prijedlogom zaključka koji je Vlada Federacije prihvatila na 127. sjednici održanoj 10.11.2017. godine, Zaključkom, V., broj: 145312017.

16. Godišnje izvješće o poslovanju Javnog poduzeća "Željeznice Federacije BiH", d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu,

17. lzvješće o radu FERK-a za 2016. godinu,

18. lzvješće o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,

19. Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine,

20. lzbori i imenovanja.

artinfo.ba

 

flink1flink1flink1

ARTlogofooter2015

Ovaj portal je član Vijeća internet portala u BiH

Copyright 2007-2016 ART company d.o.o. Sva prava zadržana.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

 

designer17