logonovi

 

btn facebook btn homebtn mobilni

×

Napomena

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Reumal i hotel Natura Fojnica u milijunskim investicijama

fojnica hoteli

Turistička djelatnost, kao i većina drugih tržišno orjentiranih djelatnosti, zahtijeva kontinuirano ulaganje u smještajne objekte, u kadrove, u medicinsku opremu.

Svakako da je ovakav pristup, rezultat svakodnevne izloženosti Lječilišta tržišnim provjerama i dokazivanju, kako bi se sačuvao teško stečeni renome vodeće institucije u državi u oblasti medicinske rehabilitacije, kazala je Imamović.

Starost postojećih objekata Reumala i Nove Bolnice i nemogućnost ispunjavanju sve zahtjevnijih potreba savremenih turističkih trendova, direktno su utjecali da se pristupi gradnji Apartmanskog naselja Aquareumal i hotela Natura. Finansiranje projekta realizirano je kombinacijom javnih i privatnih sredstava, što je, prije petnaestak godina kada je ideja obznanjena u javnosti, bila novost u bosanskohercegovačkom poslovnom svijetu.


Za relativno kratko vrijeme broj kreveta sa postojećih 540, i uz 120 u Naturi i 340 u Aquareumalu, povećao na respektabilnih 1000 kreveta.
Interesi Lječilišta Reumal, kao javne ustanove u državnom vlasništvu, u novosagrađenim objektima, zaštićeni su kroz vlasnička i upravljačka prava, shodno svome procentu učešća u finansiranju gradnje, te kroz isključivo pokrivanje usluga medicinske rehabilitacije u vlastitom prostoru u Naturi kao isturenom odjelu Reumala. Na taj način rasterećen je medicinski trakt u Reumalu i Novoj Bolnici, a pacijentima, smještenim u Apartmanskom naselju i Naturi, omogućeno je, da u okviru objekta u kojem su smješteni, obave i medicinsku rehabilitaciju.
Upravo ovih dana očekujemo završetak montaže opreme i puštanje u funkciju dislocoranog rehabilitacionog odjela Reumala u Naturi.

Ovo je zaokruživanje višemilionske investicije u nove i kvalitetnije smještajne prostore i popunjavanje nedostajećeg segmenta svoje opravdanosti. Medicinska rehabilitacija, kao osnovni zdravstenoturistički proizvod, sada postaje i poveznica svih turističkih subjekata u Fojnici u zajedničkom nastupu na sve zahtjevnijem tržištu.
Upravo zahtjev tržišta, jedan je od razloga ulaganja milionskog ulaganja u rekonstrukciju Reumala. Počelo je sa vertikalnim transportom, medicinskim traktom, novim rekreativnim bazenom, turskim hamamom i saunama, zajedničkim prostorima, restoranima, i završava sa smještajnim prostorima i mobilijarom. Na ovaj način Reumal u standardnoj klasifikaciji zahvaljujući adaptaciji podiže nivo svojih usluga i kao turistički kompleks postaje prepoznatljiv brend u okruženju.


Sve je više dolazaka gostiju iz Hrvatske i Slovenije, koji svojim ponovnim dolaskom prave najbolju reklamu Lječilištu, istaknula je direktorica prodaje Šejla Imamović.

flink1flink1flink1

ARTlogofooter2015

Ovaj portal je član Vijeća internet portala u BiH

Copyright 2007-2016 ART company d.o.o. Sva prava zadržana.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

 

designer17