logonovi

 

btn facebook btn homebtn mobilni

Oblano

19°C

Kiseljak

Oblano

Javni poziv za financiranje projekata udruženja raseljenih lica, povratnika i izbjeglica

zgrada federalne vlade

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u cilju transparentnog provođenja programa financiranja projekata udruženja raseljenih lica, povratnika i izbjeglica usmjerenih na unaprjeđenje položaja i statusa ovih kategorija društva, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i povratnika, objavljuje

JAVNI POZIV
za financiranje projekata udruženja raseljenih lica, povratnika i izbjeglica usmjerenih na unaprjeđenje položaja i statusa ovih kategorija društva

I

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za sufinanciranje projekata udruženja raseljenih lica, povratnika i izbjeglica usmjerenih na unaprjeđenje položaja i statusa ovih kategorija društva.

II

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju udruženja, koja u svom članstvu imaju raseljene osobe, povratnike i izbjeglice, odnosno udruženja čije su programske aktivnosti usmjerene na unapređenje kvaliteta života ovih kategorija našeg društva.

III

Prijedlog raspodjele i isplate namjenskih sredstava iz tačke I ovog poziva vršit će se u skladu sa općim i posebnim kriterijima iz sredstava utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu iz „Transfera za raseljena lica i povratnike“.

IV

Opći kriteriji za odobrenje sredstava za sufinanciranje projektnih prijedloga Udruženja građana treba da sadrži sljedeće dokumente:

1. Čitko popunjen, potpisan i ovjeren aplikacijski formular;
2. Kopija akta o registraciji;
3. Kopija Statuta;
4. Kopija uvjerenja o identifikacijskom broju;
5. Kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcijskog/tekućeg računa;
6. Izvještaj o utrošku sredstava za one koji su dobili financijska sredstva od ovog ministarstva u 2016. godini, ako ranije nije dostavljen;
7. Obrazložen projektni prijedlog.

Posebni kriteriji su:

1. Brojnost članova - spisak dlanova udruženja građana, ovjeren od strane odgovorne osobe udruženja;
2. Širina i veličina prostora u kojem udruženje građana djeluje (na području MZ-e, više MZ-a, općina, kanton, entitet) a dokazuje se izjavom od strane odgovorne osobe udruženja ili drugi adekvatan dokaz;
3. Rezultati i uspjesi u realizaciji dosadašnjih projekata i njihov značaj za članstvo i daljnji rad Udruženja – dokaz: izvješće o radu;
4. Kvaliteta, kompletnost i originalnost projekta u smislu poboljšanja kvaliteta života povratničke populacije - dokaz: originalni projekat ili kopija;
5. Financijski plan rada za 2017 . godinu iz kojeg se vidi visina sredstava potrebnih za sufinanciranje programa rada;
6. Očekivani efekti projekta/programa - dokazuje se izjavom o očekivanim rezultatima.

V

lzbor projekata i korisnika pomoći po osnovu ovog Javnog poziva će vršiti Komisija koju je imenovao federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.

Komisija će razmatrati prijave u skladu sa ,,Procedurama za financiranje projekata udruženja raseljenih lica, povratnika i izbjeglica usmjerenih na unapređenje položaja i statusa tih kategorija društva" koje će donijeti federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, te u skladu sa odredba a ovog Javnog poziva. Komisija neće razmatrati prijave udruženja građana koja nisu dostavila lzvještaj o utrošku namjenskih sredstava iz ranijih godina do objavljivanja ovog Poziva.

VI

Dostavljanje prijava, vrsi se preporučeno poštom ili lično, u zapečaćenoj koverti na adresu: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Alipašina broj: 41, 71000 Sarajevo sa naznakom „Prijava na javni poziv za financiranje projekata udruženja raseljenih lica, povratnika i položaja i statusa ovih kategorija društva" (Na poleđini koverte navesti naziv/ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i kontakt telefon).

Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana njegovog objavljivanja.

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033 444 563.

VII

Aplikacioni formulari će biti objavljeni na web stranici ministarstva (www.fmroi.qov.ba.), a moći će se preuzeti i lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56, Sarajevo.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

Federalno ministarstvo nema obavezu predanu dokumentaciju vraćati aplikantima.

Sarajevo, 1. lipnja 2017.

artinfo.ba

 

Share

btnposaljivijest

baneri brza posta 300x250

VIJESTI

ŽSB: Današnje radarske kontrole – 25.6.2018.

PS KISELJAK 08:30 do 11:00 sati Brest

ŽSB: Današnje radarske kontrole – 23.6.2018.

PS KISELJAK 08:30 do 11:00 sati ulica

ŽSB: Današnje radarske kontrole – 22.6.2018.

PS KISELJAK 08:30 do 11:00 sati Gromi

ŽSB: Današnje radarske kontrole – 21.6.2018.

PS KISELJAK 08:30 do 11:00 sati Lepen

Probija se prvi tunel na prometnici Neum-Stolac

Na gradilištu dugo očekivane ceste Sto

ŽSB: Današnje radarske kontrole – 20.6.2018.

PS KISELJAK 08:30 do 11:00 sati Brest

ŽSB: Današnje radarske kontrole – 19.6.2018.

PS KISELJAK 08:30 do 11:00 sati Jehov

Fojnica: Džamije bile pretijesne da prime sve vjernike

Na području Medžlisa Islamske zajednic

Kiseljak: Donacija Udruzi mladih "Korak"

Zahvaljujući tvrtki "Eurocompany" iz O

flink1flink1flink1

ARTlogofooter2015

Ovaj portal je član Vijeća internet portala u BiH

Copyright 2007-2016 ART company d.o.o. Sva prava zadržana.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

 

designer17