logonovi

 

btn facebook btn homebtn mobilni

×

Napomena

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Općina Kiseljak zapošljava: 20 radnih mjesta na tri mjeseca

 opcina kiseljak javni poziv


Općina Kiseljak danas je objavila Javni poziv za zapošljavanje 20 osoba na određeno vremensko razdoblje.

Poziv objavljujemo u cijelosti:

Pozivaju se osobe prijavljene na evidenciju Službe za zapošljavanje KSB/SBK, Ispostava Kiseljak da se prijave za upošljavanje u Programu javnih radova na području općine Kiseljak sa ciljem upošljavanja neuposlenih osoba s prebivalištem na područja općine Kiseljak, na društveno korisnom radu u provođenju poslova na prevenciji od požara i poplavnih bujica.

Programom je predviđeno zaposlenje za ukupno 20 osoba u trajanju od tri mjeseca i to u razdoblju 01.04.2018. godine - 01.07.2018. godine, a radnici će biti angažirani na sljedećim poslovima:

OPIS POSLOVA

- čišćenje korita rijeka
- krčenje šikara i zapuštenih javnih površina
- zaštita životnog okoliša i javnih površina na području općine Kiseljak s posebnim naglaskom na saniranje divljih odlagališta otpada, kao i gospodarenje otpadom u dijelu koji se odnosi na sanaciju divljih odlagališta
- radovi na održavanju čistoće: uklanjanje otpada iz okoliša ručnim putem, uklanjanje auto guma, različitih posuda opasnog karaktera (od ulja, kemikalija, plastike), ručno sakupljanje otpadaka između ulica i naselja
- radovi na čišćenju slivnih rešetki i rigola te nogostupa
- revitalizacija javnih površina, a posebice parkova oko institucija, dječjeg vrtića, osnovne škole, igrališta i drugih općinskih površina
- orezivanje, odstranjivanje slomljenih i suhih grana s drveća i ostalog biljnog raslinja na
općinskim površinama te odvoz i spaljivanje istih
- zaštita životnog okoliša i javnih površina na području općine Kiseljak s posebnim naglaskom na saniranje divljih odlagališta otpada
- sječa granja i košnja trave uz nerazvrstane ceste.

PREDNOST PRI UPOŠLJAVANJU:

Prednost pri zapošljavanju će imati sljedeće kategorije:

- osobe sa invaliditetom, kao i radno sposobne osobe sa lakom i umjerenom retardacijom (dokaz - uvjerenje instituta za medicinsko vještačenje),
- članovi obitelji poginulih branitelja ili šehidskih porodica (dokaz -uvjerenje BIZ-a ili drugi relevantan dokaz),
- neuposleni demobilizirani branitelji (dokaz - relevantna dokumentacija),
- djeca nezaposlenih demobiliziranih branitelja (dokaz - uvjerenje BIZ-a),
- djeca i supružnici osoba s invaliditetom od 60% i više (dokaz - uvjerenje općine),
- članovi kućanstava u kojem ni jedan član nije uposlen (dokaz - uvjerenje općine i uvjerenje biroa za zapošljavanje),
- Romi (dokaz - ovjerena izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini),
- samohrani roditelji, staratelji i hranitelji i njihove djece (dokaz - uvjerenje centra za socijalni rad),
- roditelji djeteta sa posebnim potrebama i roditelji teško bolesne djece (dokaz - uvjerenje centra za socijalni rad, druga relevantna dokumentacija),
- žrtve nasilja: civilne žrtve rata, žrtve nasilja u obitelji i dr. (dokaz - uvjerenje centra za socijalni rad, MUP-a, suda, te sigurne kuće),
- liječeni ovisnici (dokaz - uvjerenje specijalizirane medicinske ustanove, uvjerenje komune),
- bivši štićenici doma za nezbrinutu djecu (dokaz - uvjerenje doma za nezbrinutu djecu, uvjerenje centra za socijalni rad).

UVJETI:

Da je duševno i tjelesno, odnosno zdravstveno sposoban za obavljanje poslova
Razina obrazovanja traženih radnika: nije bitno
Radno iskustvo nije bitno.
Mjesto rada: područje općine Kiseljak
Dokumentacija potrebna za prijavu:
- zamolba (preuzima se u Službi Civilne zaštite općine Kiseljak, ured broj 44)
- kopija osobne iskaznice,
- potvrda Službe za zapošljavanje KSB/SBK, Ispostava Kiseljak, da se kandidat nalazi na evidenciji službe.

Odluku o izboru osoba za javne radove donosi načelnik općine Kiseljak, a na prijedlog Službe za civilnu zaštitu općine Kiseljak.

Sa izabranim kandidatima općine Kiseljak će zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme

Sve dodatne informacije o programu možete dobiti u Službi Civilne zaštite općine Kiseljak (ured br. 44) ili na broj telefona 877 823

Prijave se mogu podnijeti neposredno u pisarnici općine Kiseljak ili putem pošte na adresu Općina Kiseljak, Bana Josipa Jelačića 41, 71250 Kiseljak uz naznaku ''ZA JAVNE RADOVE OPĆINE KISELJAK'', najkasnije do 20.03.2018. godine

artinfo.ba

 

 

btnposaljivijest

baneri brza posta 300x250

flink1flink1flink1

ARTlogofooter2015

Ovaj portal je član Vijeća internet portala u BiH

Copyright 2007-2016 ART company d.o.o. Sva prava zadržana.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

 

designer17